Uznanie rozwodu zagranicznego

Rozwód wydany przez sąd zagraniczny aby był skuteczny w Polsce wymaga tzw. rejestracji. Procedura ta jest różna w zależności od daty wydania wyroku rozwiązującego małżeństwo oraz kraju w którym został wydany. W przypadku wyroków wydanych w państwach Unii Europejskiej...

czytaj dalej

Sądowy dział spadku

Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku czynności przed notariuszem) lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (w razie postępowania przed sądem) istnieje możliwość dokonania podziału spadku zarówno poprzez umowę zawartą przed notariuszem (jeśli w...

czytaj dalej

Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku.

Postępowanie spadkowe służy ustaleniu prawa do dziedziczenia oraz wskazaniu jaką część majątku dziedziczą poszczególni spadkobiercy. Może ono mieć formę poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem lub też postępowania o stwierdzenie nabycia spadku prowadzonego w...

czytaj dalej

Uwłaszczenie – Jak uwłaszczyć nieruchomość rolną?

Podobnie jak w przypadku zasiedzenia, uwłaszczenie jest formą potwierdzenia tytułu prawnego dla posiadanej nieruchomości rolnej. Jednocześnie w przeciwieństwie do zasiedzenia, postanowienie o uwłaszczeniu ma wyłącznie charakter deklaratoryjny tzn. Sąd wydając...

czytaj dalej

Zasiedzenie – Jak zasiedzieć nieruchomość?

Zgodnie z obowiązującym prawem posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa ją na własność, w przypadku nieprzerwanego posiadania przez okres 20 lat lub 30 gdy posiadał ją w złej wierze (art 172 kodeksu cywilnego). Za posiadanie w złej wierze należy...

czytaj dalej

Rozwód – Jak się rozwieść?

Sprawy rozwodowe w Polsce należą do właściwości Sądów Okręgowych. Składając pozew o rozwód należy pamiętać, aby dołączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli np. urodziły się w trakcie trwania małżeństwa) oraz uiścić opłatę...

czytaj dalej