Postępowanie Karne

Pomoc prawna w postępowaniu karnym.

Postępowanie Cywilne

Oferowana pomoc w postępowaniu cywilnym

Postępowanie egzekucyjne

Pomoc prawna w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego

Postępowanie administracyjne

Pomoc w prowadzeniu spraw administracyjnych

Umowy, opinie, pisma

Przygotowywanie pojedynczych pism w trwających sprawach cywilnych, karnych oraz administracyjnych w których strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.