Dochodzenie zobowiązań pieniężnych

Celem dochodzenia zapłaty (zwrotu należności pieniężnej) niezbędne jest podjęcie szeregu działań. Początkowo wskazane jest zwrócenie się do dłużnika o zapłatę lub podjęcie próby ugodowego zakończenia sporu. W tym wypadku można skierować do dłużnika samodzielnie...

Alimenty na dziecko

Postępowanie alimentacyjne należy do właściwości Sądów Rodzinnych, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sprawę można wnieść do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca zamieszkania pozwanego (zobowiązanego do zapłaty alimentów) Celem uzyskania...

Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku.

Postępowanie spadkowe służy ustaleniu prawa do dziedziczenia oraz wskazaniu jaką część majątku dziedziczą poszczególni spadkobiercy. Może ono mieć formę poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem lub też postępowania o stwierdzenie nabycia spadku prowadzonego w...

Zasiedzenie – Jak zasiedzieć nieruchomość?

Zgodnie z obowiązującym prawem posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem nabywa ją na własność, w przypadku nieprzerwanego posiadania przez okres 20 lat lub 30 gdy posiadał ją w złej wierze (art 172 kodeksu cywilnego). Za posiadanie w złej wierze należy...

Rozwód – Jak się rozwieść?

Sprawy rozwodowe w Polsce należą do właściwości Sądów Okręgowych. Składając pozew o rozwód należy pamiętać, aby dołączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli np. urodziły się w trakcie trwania małżeństwa) oraz uiścić opłatę...