Alimenty na dziecko

Postępowanie alimentacyjne należy do właściwości Sądów Rodzinnych, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sprawę można wnieść do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca zamieszkania pozwanego (zobowiązanego do zapłaty alimentów) Celem uzyskania...