Podział wspólnego majątku małżonków

Wspólny majątek małżonków może zostać podzielony tylko po rozwiązaniu małżeństwa (rozwodzie) lub w trakcie jego trwania ale po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej (umownej – potocznie zwanej „intercyzą”) lub sądowej. W przypadku zgody małżonków na...

Rozwód – Jak się rozwieść?

Sprawy rozwodowe w Polsce należą do właściwości Sądów Okręgowych. Składając pozew o rozwód należy pamiętać, aby dołączyć do niego skrócony odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci (jeśli np. urodziły się w trakcie trwania małżeństwa) oraz uiścić opłatę...