Nakaz zapłaty i co dalej – krótka charakterystyka

Powszechną formą dochodzenia wierzytelności, w szczególności przez przedsiębiorstwa dostarczające różnego rodzaju usługi (energia elektryczna, gaz, woda, telekomunikacyjne itp.), a także w szczególności firmy pożyczkowe, którego skutkiem może być wszczęcie procesu i...