Podział wspólnego majątku małżonków

Wspólny majątek małżonków może zostać podzielony tylko po rozwiązaniu małżeństwa (rozwodzie) lub w trakcie jego trwania ale po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej (umownej – potocznie zwanej „intercyzą”) lub sądowej. W przypadku zgody małżonków na...