Podobnie jak w przypadku zasiedzenia, uwłaszczenie jest formą potwierdzenia tytułu prawnego dla posiadanej nieruchomości rolnej. Jednocześnie w przeciwieństwie do zasiedzenia, postanowienie o uwłaszczeniu ma wyłącznie charakter deklaratoryjny tzn. Sąd wydając postanowienie, stwierdzi wyłącznie istniejący już stan prawny.

Uwłaszczenie opiera się o ustawę z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1971 nr 27 poz. 250), która już nieobowiązująca ma jednak zastosowanie do stanu prawnego z daty jej obowiązywania. W dacie obowiązywania ustawy uwłaszczenie miało charakter działania administracyjnego, a obecnie wymaga postanowienia właściwego Sądu.

Zgodnie z nią, aby Sąd potwierdził uwłaszczenie nieruchomość muszą zostać spełnione wymogi dla uznania danej nieruchomości za gospodarstwo rolne obowiązujące w dniu 4 listopada 1971 r. W takim przypadku posiadacz danej nieruchomości w tej dacie z mocy samego prawa staje się jej właścicielem.

Równocześnie na wnioskodawcy składającemu wniosek do Sądu o uwłaszczenie, ciąży obowiązek udowodnienia, iż dana nieruchomość znajdowała się w posiadaniu wskazanej osoby w dniu 4 listopada 1971 r. Może to uczynić w każdy dopuszczalny prawnie sposób np. poprzez przedstawienia stosownych dokumentów lub zeznań świadków.

Postępowanie uwłaszczeniowe jest wolne od opłat sądowych i podlega rozpoznaniu przez Sąd miejscowo właściwy dla położenia nieruchomości.

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu.