Postępowania nadzwyczajne (kasacja/skarga kasacyjna)

  • sporządzanie kasacji w sprawach karnych
  • sporządzanie skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych
  • reprezentowanie strony w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w wyniku kasacji (skargi kasacyjnej) złożonej w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym