Postępowanie cywilne

Oferowana pomoc w postępowaniu cywilnym

1) rozwód / separacja

 • mediacje
 • przygotowanie pozwu
 • reprezentowanie przed sądem

2) podział majątku małżeńskiego po ustaniu małżeństwa (rozwód)

 •  mediacje
 •  przygotowanie pozwu
 •  reprezentowanie przed sądem

3) alimenty (dzieci, współmałżonkowie, dziadkowie, rodzice)

 • wezwanie do dobrowolnego łożenia na potrzeby osoby uprawnionej do alimentów
 • reprezentowanie przed sądem
 •  przygotowanie wniosku o egzekucję zasądzonej kwoty alimentów

4) władza rodzicielska

 • przygotowanie stosownego wniosku w zakresie wykonywania , ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej
 •  przygotowanie wniosku o ustalenie, ograniczenie lub pozbawienie kontaktów z dzieckiem
 •  reprezentowanie przed sądem

5) przysposobienie (adopcja)

6) odszkodowanie / zadośćuczynienie

 •  wezwanie do zapłaty
 •  negocjacje
 •  przygotowanie pozwu
 •  reprezentowanie przed sądem
 •  dochodzenie zasądzonego odszkodowania / zadośćuczynienia na drodze postępowania egzekucyjnego (przed komornikiem)

7) z zobowiązań umownych

 • wezwanie do zapłaty
 •  negocjacje
 •  przygotowanie pozwu
 •  reprezentowanie przed sądem
 •  dochodzenie zasądzonej kwoty na drodze egzekucji komorniczej (postępowania egzekucyjnego)

8) spadki

 • dział spadku, stwierdzenie nabycia spadku, uznanie za zmarłego,
 •  sporządzenie stosownego wniosku
 • reprezentowanie przed sądem

9) prawo pracy

 •  przygotowanie pism
 •  przygotowanie pozwu
 •  reprezentowanie przed sądem
 •  dochodzenie zasądzonej kwoty na drodze egzekucji komorniczej w przypadku zasądzonych kwot pieniężnych

10) ubezpieczenia społeczne

 •  reprezentowanie strony przed ZUS lub innym organem emerytalno-rentowym
 •  przygotowanie odwołania od decyzji ZUS lub innym organem emerytalno-rentowym
 •  reprezentowanie przed sądem

11) własność nieruchomości

 •  wezwanie do zwrotu nieruchomości, opróżnienia zajętej nieruchomości, przywrócenia naruszonego posiadania, zapłaty odszkodowania za bezprawne zajęcie nieruchomości, odszkodowania za linie elektro-energetyczne, zapłata za bezumowne korzystanie, eksmisja, podział nieruchomości wspólnej,
 •  zasiedzenie nieruchomości, części nieruchomości, służebności gruntowej i osobistej
 •  uwłaszczenie nieruchomości
 •  ustanowienie drogi koniecznej
 •  przygotowanie pozwu/wniosku
 •  reprezentowanie przed sądem
 •  reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym

12) księgi wieczyste

 •  przygotowywanie wniosków do kw (założenie, zmiana, wpis, wykreślenie)
 •  reprezentowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym

13) depozyt (wniosek o złożenie do depozytu sądowego)