Postępowanie egzekucyjne

Pomoc prawna w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego

  • przygotowanie wniosku o wszczęcie, wstrzymanie, zawieszenie, wznowienie egzekucji
  • skarga na działania komornika
  • reprezentowanie strony w sprawach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika