Umowy, opinie, pisma

Umowy:

  • przygotowywanie
  • weryfikacja sporządzonych
  • negocjacje w imieniu klienta

Opinie:

  • sporządzanie
  • sporządzanie opinii dodatkowych i uzupełniających

Przygotowywanie pojedynczych pism w trwających sprawach cywilnych, karnych oraz administracyjnych w których strona nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika.