Mediacje

Mediacja to sposób na wypracowanie satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych i poufnych rozmów. Rozmowy te prowadzi mediator – bezstronna i neutralna osoba trzecia.

W związku z uzyskaniem w 2020 r. uprawnień mediatora oferuję przeprowadzenie mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz gospodarczych. Celem uzyskania większej ilości informacji oraz ustalenia zasad i sposobu prowadzenia mediacji (także on-line) proszę o kontakt.