Sądowy dział spadku

Po uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia (w przypadku czynności przed notariuszem) lub postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (w razie postępowania przed sądem) istnieje możliwość dokonania podziału spadku zarówno poprzez umowę zawartą przed notariuszem (jeśli w...

Dochodzenie zobowiązań pieniężnych

Celem dochodzenia zapłaty (zwrotu należności pieniężnej) niezbędne jest podjęcie szeregu działań. Początkowo wskazane jest zwrócenie się do dłużnika o zapłatę lub podjęcie próby ugodowego zakończenia sporu. W tym wypadku można skierować do dłużnika samodzielnie...

Alimenty na dziecko

Postępowanie alimentacyjne należy do właściwości Sądów Rodzinnych, Wydział Rodzinny i Nieletnich. Sprawę można wnieść do Sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca zamieszkania pozwanego (zobowiązanego do zapłaty alimentów) Celem uzyskania...

Postępowanie spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku.

Postępowanie spadkowe służy ustaleniu prawa do dziedziczenia oraz wskazaniu jaką część majątku dziedziczą poszczególni spadkobiercy. Może ono mieć formę poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem lub też postępowania o stwierdzenie nabycia spadku prowadzonego w...